Neurosynapse - nadační fond
Neurosynapse, nadační fond byl založen s cílem podporovat rozvojové vědecko-výzkumné a vzdělávací aktivity na poli klinické neurologie a dalších neurovědních disciplín, a dále rozvíjet obecně prospěšné a sociální činnosti v uvedených oblastech.
 

Fakturační údaje

Sídlo fondu:
Hlinky 152/82, PSČ: 603 00, Brno
IČ: 036 40 680
Spisová značka: N 526 vedená v Krajského soudu v Brně
Právní forma: nadační fond

Bankovní spojení:
Číslo účtu - 4200528043
Kód banky - 6800
IBAN - CZ2468000000004200528043

Specifický symbol:
8001 – 1. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny
8002 – Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy CEITEC MU
8003 – Podpora rodiny prof. R. Kuby