Neurosynapse - nadační fond
Neurosynapse, nadační fond byl založen s cílem podporovat rozvojové vědecko-výzkumné a vzdělávací aktivity na poli klinické neurologie a dalších neurovědních disciplín, a dále rozvíjet obecně prospěšné a sociální činnosti v uvedených oblastech.
 

Podpora rodiny prof. R. Kuby

Účelem zřízení nadačního fondu je podpora rozvoje všech aktivit v oblasti vědecké, vzdělávací a sociální, jež budou pokračováním klinické a vědecké práce prof. MUDr. Roberta Kuby, Ph.D., zesnulého dne 6. 10. 2014, a budou naplňovat a rozvíjet jeho odkaz a přínos v oblasti neurologie a klinických neurověd.