Neurosynapse - nadační fond
Neurosynapse, nadační fond byl založen s cílem podporovat rozvojové vědecko-výzkumné a vzdělávací aktivity na poli klinické neurologie a dalších neurovědních disciplín, a dále rozvíjet obecně prospěšné a sociální činnosti v uvedených oblastech.
 

Správní rada

Mgr. Ivana Tarabová, tarabova@ta-service.cz
předsedkyně

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., mbrazd@med.muni.cz
člen

MUDr. Jaroslav Brichta
člen

Otto Taraba
revizor